Gedichtje van Alie

Onze ‘huisdichter’ Alie de Vries heeft weer een leuk gedichtje geschreven: Een haarstblad hiel uut Rötterdam vloog met n rötgang noar Den Ham   Van Den Ham noar Nijbert toe want doar stijt heur olle moe   Et weerzien zörgt veur reuring bij et huus van stien   t Was altied n grote klier dat…