Ledenvergadering uitvaartver. Niebert-Nuis

Ledenvergadering op donderdag 27 februari 2020 in de Vrijborg te Nuis. 
Aanvang:20:00 uur.
AGENDA:
1 Opening
2 Notulen
3 Ingekomen Stukken
4 Verslag penningmeester
5 Verslag kascommissie
6 Verkiezing kascommissie
7 Mededeling bestuur
8 Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar dhr. S. Hulshoff
9 Rondvraag
10 Sluiting
Na het officiële gedeelte hebben wij iemand uitgenodigd van het kerkhofbeheer, die informatie kan geven met betrekking tot het kerkhof in Nuis en Niebert ook niet leden zijn dan vanaf 20:30 uur van harte welkom.
Het Bestuur

Uitvoering toneelvereniging Nut en Genoegen

Die dekselse Lena Hopsasa
Toneelvereniging Nut en Genoegen uit Niebert speelt dit jaar weer een maffe klucht, waarin oomfoto nut en genoegen Geert zijn verjaardag met zijn familie viert. Zijn familie is echter op zijn geld uit. Hoe redt oom Geert zich eruit? En welke hulp krijgt hij van zijn buurmeisje Martine en tuinhulp Bert? Het toneelstuk in drie bedrijven is geschreven door Joh. E.G. de Ruiter en wordt opgevoerd op zaterdag 22 en 29 februari in café In de Klaver te Niebert.

Op zaterdag 22 februari is de aanvang om 14.30 uur. Op zaterdag 29 februari wordt er om 20.00 uur gespeeld.

De toegangsprijs is 7 euro en kaarten zijn te koop aan de deur. Op zaterdag 29 februari is er live muziek van Bert Solo.

Vogelhuisjes timmeren Groninger Landschap

Het Groninger Landschap organiseert een middag voor de jeugd 
We gaan vogelnestjes timmeren en als ze klaar zijn hangen we ze op langs het fietspad GroningerLandschapachter de Coendersborg. Het aantal plaatsen is beperkt dus meldt je snel aan via de website van Groninger Landschap.Als vervolg op deze middag gaan we op donderdag 14 mei de nestkastjes bij langs om te kijken of er genesteld is. Onze rayonbeheerder (en vogelkenner) René Oosterhuis neemt die gelegenheid waar om de vogels te ringen.

Informatie en aanmelden
Waar: Coendersborg, Oudeweg 15, 9364 PP Nuis
Wanneer: Donderdag 20 februari 2020, 14:30 – 16:30 uur
Kosten: gratis

Gemeente vraagt input inwoners voor visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier

logo westerkwartierDe gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een visie voor de hoofdwegenstructuur in haar gebied. Voor de herindeling had iedere gemeente haar eigen visie op het wegennet en het onderhoud en de inrichting daarvan. Met de vorming van de gemeente Westerkwartier ligt nu de opgave te komen tot één gezamenlijke integrale visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels de wegen in het Westerkwartier geïnventariseerd en geanalyseerd. Hierbij zijn ook de provincie Groningen en omliggende gemeenten betrokken. De gemeente wil ook van haar inwoners weten hoe zij de wegen in de gemeente gebruiken en hoe hun ervaringen daarmee zijn.
 
Online enquête
Om meer inzicht te krijgen in de verkeersbewegingen (te voet, per (brom)fiets, motor, openbaar vervoer en/of auto) en de mogelijke knelpunten op onze hoofdwegen, vraagt de gemeente de inwoners naar hun gebruik en ervaringen. Hiervoor staat vanaf 6 januari een enquête op de gemeentelijke website. Met de uitkomsten van deze online enquête krijgt de gemeente meer zicht op het gebruik van haar wegen en informatie over waar het anders en/of  beter kan. Deze informatie neemt de gemeente mee in haar visie op de hoofdwegenstructuur.
De online enquête is te vinden op www.westerkwartier.nl/hoofdwegenstructuur. Inwoners kunnen de vragenlijst tot en met 9 februari invullen.
 
Input inwoners
Verantwoordelijk wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van Verkeer en Vervoer: “Voor het opstellen van onze visie op de hoofdwegenstructuur hebben we ook de input van onze inwoners nodig. Zij maken dagelijks gebruik van onze wegen en kunnen ons helpen met het in kaart brengen van knelpunten en suggesties doen voor verbeteringen. Ik roep inwoners dan ook op de enquête in te vullen. Zo krijgen we goed inzicht in de veiligheid, inrichting en het gebruik van onze wegen en kunnen we een visie opstellen, die breed wordt gedragen door de inwoners en de gemeente.”
 
Inloopbijeenkomsten
In het voorjaar organiseert de gemeente een aantal inloopbijeenkomsten over de resultaten van de enquête en de invulling van de visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier. Deze vinden plaats op diverse locaties in de gemeente. De exacte locaties en data van de inloopbijeenkomsten maakt de gemeente nog bekend.

Foto’s/films gezocht uit oorlogstijd

Wie heeft er nog foto’s en/of filmmateriaal uit de oorlogstijd van/over Nuis en Niebert?

15 april 2020 vieren we 75 JAAR VRIJHEID in Nuis-Niebert, want dit isDorpsvlag-Nuis-Niebert-banner de officiële datum dat Nuis en Niebert werden bevrijd! De bedoeling is om hier een blijvende herinnering te realiseren. Daarom zijn we op zoek naar foto’s, filmmateriaal of verhalen uit deze bewogen periode.

Daarnaast zoeken we nog mensen voor een te vormen werkgroep “75 jaar VRIJHEID Nuis-Niebert” voor o.a. het archiveren en om verdere ideeën uit te werken. Heb je interesse? Mail dan naar: pbnuisniebert@gmail.com met in het onderwerp: 75 jaar vrijheid Nuis-Niebert.

Voor meer info kunt u altijd bij één van onze bestuursleden terecht.
Met vriendelijke groet, Bestuur PB Nuis-Niebert

AED-reanimatie training groot succes

Plaatselijk Belang Nuis-Niebert heeft afgelopen maandag onder leiding van “Groot in BHV” AEDeen AED reanimatie cursus georganiseerd. Een 15-tal inwoners van Nuis en Niebert is geslaagd en ontvangt het certificaat reanimatie BLS AED van de Nederlandse Reanimatie raad ERC. Tevens registreren ze zich als burgerhulpverlener bij Hartslag.nu.
Onder hen ook 3 vrijwilligers van het dorpshuis zodat u nu met een gerust hart een bezoekje kunt brengen aan de Vrijborg.
 
Bezit u ook een AED reanimatie certificaat of gelijkwaardig meldt u dan aan bij Hartslag.nu. Hoe dat precies moet ziet u hieronder.
 
Namens PB Nuis-Niebert bedanken we “Groot in BHV” en de cursisten voor de informatieve avond.
 

Wekelijkse wandeling IVN en Groninger Landschap

Gidsen van het IVN Westerkwartier en het Groninger Landschap maken wekelijks een wandeling van ongeveer 5 km in- en rondom het Coendersbos.

Elke dinsdagochtend wordt er gestart om 9.30 uur vanaf het parkeerterrein bij het Coendersbos, Oudeweg 15, Nuis.

Een stevige wandeling waarin tijd is om af en toe stil te staan bij de mooie natuurschatten die onderweg te zien zijn. Iedereen is welkom. De hond kan, aangelijnd, mee en deelname is gratis. Je bent elke dinsdag van harte welkom!

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Jannie Reinders         06 53972767          jg.reinders@hetnet.nl
Renée van Winsen    06 20449763          reneevanwinsen@gmail.com

Lampionnenkeuring Sint Maarten

Maandag 11 november was de dag…

De lampionnenkeuring van Sint Maarten in Nuis en Niebert was weer goed bezocht. De juryleden in Nuis, Sisca Veenstra, Tonnie Siertsema en in Niebert, Mark Kok en Maaike Middel hadden de moeilijke taak een keuze te maken. De meest prachtige creaties lampionnen, liedjes en zelfs dansjes kwamen voorbij. Het was dan ook moeilijk kiezen, maar uiteindelijk kwamen de volgende winnaars uit de bus:
20191115_125826
Winnaars Nuis
3 t/m 6 jaar: 1e Julia van der Meulen, 2e Julia Snip.
7 t/m 9 jaar: 1e Anna Feenstra, 2e Marrit Wierenga
10 t/m 12 jaar: 1e Danny Collewijn, 2e Floris Feenstra
 
Winnaars Niebert
t/m 6 jaar: 1e Nora Nina Lofo Chang, 2e Fleur Antonissen 
7 t/m 9 jaar: 1e Melissa Stuut, 2e Tirza Schoemaker
10 t/m 12 jaar: 1e Andor Middel, 2e Percilla Middel 
 
De prijzen zijn onderweg. Tot volgend jaar, PB Nuis Niebert

Klaas Landman uit Niebert in prefinale Ouderen Songfestival 2019

KlaasLandmanUpdate 11 november, verslag van Klaas:
Nadat iedereen gezongen had en de jury had beraadslaagd stonden we hier met alle kandidaten op het podium van het Posthuis Theater in Heerenveen. Juryvoorzitter Ben Lansink had voor ieder persoonlijk enkele opmerkingen. Van de 15 kandidaten konden er overigens maar 5 naar de finale.
Ik heb heerlijk gezongen, ben deze keer NIET DOOR naar de finale, maar erg tevreden over mijn optreden, waarvoor ik ook complimenten kreeg.Opnieuw heeft onze dorpsgenoot Klaas Landman de prefinale van het Ouderen Songfestival bereikt. Zondagmiddag 10 november staat hij in het Posthuis Theater te Heerenveen. Komt hij door deze ronde dan treedt hij zaterdagmiddag 7 december op in het hoofdstedelijke DeLaMar Theater.

Ledenwervingsactie Plaatselijk Belang

Bent onlangs nieuw komen wonen in Nuis-Niebert of bent u nog geen lid van Plaatselijk Belang, dan kunt u de komende tijd één van de bestuursleden bij u aan de deur verwachten. Wordt u lid?

Wat doen we eigenlijk?
Plaatselijk Belang Nuis-Niebert is een vereniging die opkomt voor de belangen van de bewoners van deze buurdorpen. Daarnaast organiseert zij diverse evenementen, zoals het tweejaarlijkse Midzomerfeest, het jaarlijkse Sinterklaasfeest en de lampionnenkeuring Plaatselijk Belang Nuis-Nieberttijdens Sint-Maarten. Maar ook het onderhouden van contacten met diverse instanties en een gesprekspartner zijn bij voorlichtingen behoren tot de taken van Plaatselijk Belang. Daarnaast onderhoudt Plaatselijk Belang deze website (www.nuisniebert.nl). Via deze site blijft u continu op de hoogte van onderwerpen waar Plaatselijk Belang bij betrokken is. Tevens vermelden de diverse clubs en verenigingen van Nuis en Niebert hier hun activiteiten.

Weet u nu al zeker dat u lid wilt worden, dan kunt u ook alvast dit formulier invullen om u aan te melden. U kunt dit inleveren bij één van de bestuursleden of mailen naar pb@nuisniebert.nl. Alvast bedankt voor uw steun!!

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op via pb@nuisniebert.nl.

Kennismaking nieuwe burgemeester

IMG-20191017-WA0000Woensdag 16 oktober hebben wij als Plaatselijk Belang kennis gemaakt met onze nieuwe burgemeester Ard van der Tuuk. De burgemeester doet een kennismakingsronde door de gemeente. 

Plaatselijk Belang had de burgemeester uitgenodigd om op de fiets de dorpen Nuis en Niebert te verkennen. Tijdens de fietstocht hadden we een aantal mooie stops. We zijn van start gegaan bij museum ‘t Rieuw, om vervolgens via het schelpenpad naar het Steenhuis te fietsen. Ook werd de Nieberter Molen bezocht. De laatste stop was bij de kerk in Niebert. We hebben op de verschillende locaties een rondleiding gekregen van de vrijwilligers. We kijken terug op een geslaagde middag! 

Volleyballers gezocht uit Nuis, Niebert en Marum

Volleybalvereniging Fair Play uit Nuis-Niebert zoekt nieuwe leden. We zijn een recreatieve maar wel fanatieke club, waar zowel dames als heren spelen. We trainen onder leiding Volleybalvan een trainer elke maandag van 20.30 tot 22.00 uur in de sporthal van de school in Nuis en spelen dan tot slot een paar sets. Tevens spelen we geregeld tegen teams uit de omliggende dorpen in een kleine onderlinge competitie.

Heb je zin om te gaan volleyballen? Kom dan gerust vrijblijvend eens meetrainen. De eerste drie trainingen zijn gratis. Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Kerkhoff, 0594-644700 of mailen naar fairplaynn@gmail.com

Gym voor 50+

Wie oh wie komt meedoen met de 50+ gymgroep in Nuis?

Iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur is er senioren gymnastiek voor mannen en vrouwen, in de Vrijborg in Nuis en wel onder deskundige leiding. Van september tot mei (uitgezonderd de schoolvakanties) iedere dinsdag een gezellig en sportief uur waarin alle spiergroepen aan bod komen en ieder doet naar eigen kunnen en mogelijkheden, desnoods op de stoel. 

Kom gerust gratis twee keer proberen bij ons in De Vrijborg, Nieuweweg 80 te Nuis. Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie/thee met elkaar.

 Inlichtingen bij  Aafke 0594 644700 of bij Jan en/of Jenny tel 0594 549077.

Terugkijken op een geslaagd Midzomerfeest

Het zit er weer op… 7 dagen Midzomerfeest! En wat hebben we het getroffen… leuke onderdelen, perfect weer, toffe vrijwilligers én … bewoners die in waren voor een feestje. Want een feest dat was het. Van het kanovaren tot de kindermiddag, van de brommertoertocht tot het foodfestival. Het was gezellig. 
Bedankt en tot over 2 jaar!
Organisatie MidzomerfeestBezoek College Burgemeester en Wethouders aan Nuis-Niebert

Dinsdag 26 maart is het college van B&W van de nieuwe “Gemeente Westerkwartier” op bezoek geweest in Nuis-Niebert. Deze avond hebben we kennis kunnen maken met “Burgemeester en Wethouders” en zij hebben kennis kunnen maken met Plaatselijk Belang Nuis-Niebert.

Ook de rol van dorps wethouder Hibezoek gemeente Nuis Niebertelke Westra, Leefbaarheidsadviseur Jolanda Baudoin en Dorpencontact-functionaris Monica de Vries is hier besproken.

We hebben deze avond een goed beeld gekregen van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarnaast hebben we uit kunnen leggen hoe men leeft en wat er leeft in de dorpen Nuis en Niebert.

Al met al een zeer informatieve avond doe zeker vervolg krijgt.

Aanwezig namens PB Nuis-Niebert voorzitter Tonnie Siertsema, penningmeester Sisca Veenstra, secretaris Tita Beerlings, Maaike Middel, Frans vd Esch en Mark Kok.
Namens gemeente Westerkwartier: Burgemeester Koos Wiersma, wethouders Hielke Westra, Bert Nederveen, Elly Pastoor, Leefbaarheidsadviseur Jolanda Baudoin en Dorpencontact-Functionaris Monica de Vries.

Wie wordt gastheer of gastvrouw?

Steenhuis lenteDe vrijwilligers van museum ‘t Steenhuus zoeken nog een aantal ‘collega’s’. Men zoekt voor het museum nog gastheren en gastvrouwen die het leuk vinden om bezoekers te ontvangen, te voorzien van een kopje koffie/thee of een frisje én eventueel rond te leiden. Lijkt je dit ook leuk om te doen en wil je meer informatie dan kan dat bij Jan de Jong, tel. 0594-549077 of via de mail: steenhuus@museanuisniebert.nl