Jeugdactiviteit Groninger Landschap: Waterdiertjes middag

Deze middag gaan we met schepnetten op zoek naar waterbeestjes. Met behulp van zoekkaarten, vergrootglazen en een microscoop proberen we  beestjes beter te bekijken GroningerLandschapen te benoemen. Wat zullen we allemaal aantreffen in het water?

Heel bijzonder is de waterschorpioen! En is deze  net zo gevaarlijk als een gewone schorpioen? Ook kunnen we een draakje aantreffen, dit is de larve van een kleine watersalamander. Meer voorkomende soorten die we meestal vangen zijn kleine stekelbaarsjes en verschillende soorten waterkevers, waterslakken en ………. bloedzuigers.

Het belooft een gezellige middag te worden, dus kom ook en neem je vrienden mee! Trek laarzen of waterdichte schoenen aan!

Woensdag 8 mei, 14.30 – 16:00 uur. Leeftijd 8 – 12 jaar.
Coendersborg, Oudeweg 15, Nuis

Meer informatie op de site van het Groninger Landschap.

Seizoensopening musea Nuis-Niebert

Museum ‘t Rieuw
Dit jaar opent het museum ‘t Rieuw zijn deuren op zaterdag 4 mei. De officiële opening is om 14:00 uur. Dit keer met medewerking van het Noord Nederlands Jagerskoor ‘Prins Hendrik’, ter ere van onze oprichter Jan Boerema. Daarna bent u van harte welkom om het museum te gaan bekijken. Museum ‘t Rieuw is ook op Facebook actief.

Museum ‘t Steenhuus
Museum ‘t Steenhuus trapt het seizoen officieel af op donderdag 2 mei. Vanaf 13:30 uur bent u weer van harte welkom in Niebert. Ook ‘t Steenhuus is te vinden op Facebook.

Succesvolle RABO clubkascampagne voor Museum ‘t Steenhuus

De deelname aan de RABO-bank clubkascampagne was voor Museum ‘t Steenhuus zeer succesvol. Het museum werd namelijk derde!!

De bekendmaking vond plaats op 26 maart 2019 in de Postwagen in Tolbert en niemand minder dan Chris Zeegers maakte de uitslagen bekend. De cheque van € 1740,- werd overhandigd aan de voorzitter van het museum, Jan de Jong, bijgestaan door Jannie de Vries. Een prachtig bedrag en het museum wil dan ook iedereen die op het museum heeft gestemd heel hartelijk bedanken!!

Het museum kan hiermee weer mooie dingen doen zowel voor het museum als voor het publiek.RABO clubkasavond-140

Bezoek College Burgemeester en Wethouders aan Nuis-Niebert

Dinsdag 26 maart is het college van B&W van de nieuwe “Gemeente Westerkwartier” op bezoek geweest in Nuis-Niebert. Deze avond hebben we kennis kunnen maken met “Burgemeester en Wethouders” en zij hebben kennis kunnen maken met Plaatselijk Belang Nuis-Niebert.

Ook de rol van dorps wethouder Hibezoek gemeente Nuis Niebertelke Westra, Leefbaarheidsadviseur Jolanda Baudoin en Dorpencontact-functionaris Monica de Vries is hier besproken.

We hebben deze avond een goed beeld gekregen van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarnaast hebben we uit kunnen leggen hoe men leeft en wat er leeft in de dorpen Nuis en Niebert.

Al met al een zeer informatieve avond doe zeker vervolg krijgt.

Aanwezig namens PB Nuis-Niebert voorzitter Tonnie Siertsema, penningmeester Sisca Veenstra, secretaris Tita Beerlings, Maaike Middel, Frans vd Esch en Mark Kok.
Namens gemeente Westerkwartier: Burgemeester Koos Wiersma, wethouders Hielke Westra, Bert Nederveen, Elly Pastoor, Leefbaarheidsadviseur Jolanda Baudoin en Dorpencontact-Functionaris Monica de Vries.

Wie wordt gastheer of gastvrouw?

Nog even en dan begint ook voor de vrijwilligers van museum ‘t Steenhuus weer het nieuwe museumseizoen. Op donderdag 2 mei is de officiële openingsdag. 

Steenhuis lenteEr zijn inmiddels alweer 3 bruiloften vastgelegd in het museum. Drie toekomstige echtparen gaan hun huwelijk bezegelen in het prachtige steenhuis in Niebert. Daarnaast is het museum natuurlijk weer ‘gewoon’ geopend voor de bezoekers. Daarvoor zoekt het museum nog gastheren en gastvrouwen die het leuk vinden om bezoekers te ontvangen, te voorzien van een kopje koffie/thee of een frisje én eventueel rond te leiden. Lijkt je dit ook leuk om te doen en wil je meer informatie dan kan dat bij Jan de Jong, tel. 0594-549077 of via de mail: steenhuus@museanuisniebert.nl

Nieuws over glasvezel

SBW richt coöperatie Westerglas-Zuid op
Nu de Stichting Breedband Westerkwartier steeds dichter bij de realisering van ons glasvezelnetwerk komt, wordt het ook tijd om de coöperatie op te richten. Als naam is er gekozen voor Westerglas.glasvezel

Nieuws gezocht

Heb jij een leuk nieuwsbericht dat je wilt delen met je mede-dorpsbewoners? Plaats het op www.nuisniebert.nl. Stuur je bericht naar info@nuisniebert.nl of plaats het op het Prikbord.

Dagelijks bezoeken gemiddeld 500 mensen onze dorpssite! Elke nieuwsbericht wordt ook nog eens gedeeld met alle vrienden die zijn aangesloten via Facebook (meer dan 1400!!) en sinds kort ook op Instagram. Je bericht komt dus onder de aandacht van vele lezers.

Wil je je club of vereniging ook onder de aandacht brengen dan kan dat natuurlijk via deze site. Een enkel nieuwsbericht op de voorpagina kan natuurlijk, maar ook kun je je club of vereniging promoten op een vaste plek op deze site. Steeds meer clubs/verenigingen presenteren zich op deze manier. Kijk maar eens hierboven bij ‘Verenigingen’. Meer info via info@nuisniebert.nl

Veilige buurt app

LogoVeiligeBuurtVoor inwoners die mee willen doen aan een buurt whatsapp, adviseert Plaatselijk Belang Nuis-Niebert de ‘Veilige buurt app’. Het beheer van deze app ligt bij de inwoners en dus níet bij Plaatselijk Belang.

Via deze app kun je meldingen ontvangen van buurtgenoten en je kunt zelf meldingen maken van veiligheidsgerelateerde zaken.

Blijf op de hoogte van veiligheidsnieuws in jouw buurt via de nieuwspagina. Onder andere inbraakmeldingen, vermissingen, opsporingsberichten van politie.nl, Burgernet, Amber Alert en P2000.

GooglePlayAppstore

Uitslag enquête dorpshuis de Vrijborg

Enige tijd geleden heeft het bestuur een enquête verspreid onder de inwoners van Nuis en Niebert. Hieronder vindt u een korte samenvatting van deze enquête.

Dorpshuis De Vrijborg: de ontmoetingsplaats voor alle dorpsgenoten van Nuis en Niebert.
vrijborgVolgens vereniging Groninger Dorpen is een toekomstbestendig dorpshuis van belang voor de leefbaarheid. Ontmoeting bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar zorgt ook dat er gezamenlijke initiatieven ontstaan.
Het dorpshuis als middelpunt van de samenleving. Niet alleen om onderdak te bieden aan plaatselijke verenigingen maar ook om te voorzien in de behoeften van dorpsgenoten: van jong tot oud.
In de huis-aan-huis bezorgde flyer hebben wij u een aantal vragen voorgelegd om antwoord te krijgen op onze grootste vraag: wát moet er gebeuren zodat u (en uw gezinsleden) naar het dorpshuis komt?! Onderstaand een samenvatting.
Verspreide flyers: ca. 600. Ontvangen reacties: 51 (8,5%)
Merendeel van de respondenten is 45 jaar of ouder, waarvan 42 bekend zijn met De Vrijborg en 9 niet.
Ook 9 personen hebben aangegeven vrijwilligerswerk te willen doen. Met hen wordt binnenkort telefonisch contact opgenomen.
Op de vraag ‘Wat moet er volgens u gebeuren om meerdere dorpsgenoten te bereiken en te betrekken?’ is opvallend vaak vermeldt om meer bekendheid te geven aan de activiteiten d.m.v. social media en huis-aan-huis flyeren. Ook is er vraag om activiteiten voor de jonge jeugd te organiseren.
Er zijn veel activiteiten genoemd waarvoor de respondenten het dorpshuis zouden willen gebruiken. Van diverse workshops, ruilbeurzen, dansavonden en voorstellingen tot aan een spreekuur WMO en dagbesteding. Het is dan ook jammer dat een enkeling bereid is dit mede te organiseren. We gaan bekijken welke mensen we kunnen betrekken bij nieuwe activiteiten, want het bestuur kan het niet alleen. Door sámen de handen ineen te slaan kunnen we veel meer bereiken. Dorpshuis De Vrijborg: voor, met en door dorpsgenoten!

Buurt WhatsApp initiatief níet van PB

Op dit moment worden dorpsgenoten uitgenodigd om mee twhatsaapppp_2j2be doen aan een Buurt WhatsApp. Veel mensen denken dat dit een initiatief is van Plaatselijk Belang. Dat is het echter niet!

Het bestuur van Plaatselijk Belang is wél druk doende om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een officieel aangemelde buurtpreventie App op te zetten met duidelijke huisregels. Dit ook in verband met de privacyregels openbaarheid van telefoonnummers etc. Binnenkort hierover meer nieuws.