Veel geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven

Maar liefst €175.000,- beschikbaar, wie heeft er een leuk idee?
In juni is bij de dorpenavond in Nuis gesproken over een budget voor leefbaarheidsplannen in de gemeente Marum. In verband met een overschot op de begroting van 2016 is er een bedrag van €300.000,- extra beschikbaar gesteld voor de leefbaarheid in brede zin van het woord.
€200.000,- van dit bedrag is toegekend voor het realiseren van een integraal kindcentrum (IKC) in Marum. In dit IKC zullen O.B.S. de Springplank en C.B.S. de Bron gehuisvest worden. Wellicht sluiten er ook nog andere kind gerelateerde organisaties aan in dit nieuw te bouwen gebouw.De resterende €100.000,- is gereserveerd voor leefbaarheidsprojecten. Naast een bedrag wat al gereserveerd was is er nu €175.000,-  beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Wanneer er initiatieven zijn in uw dorp of omgeving van uw dorp (wel of niet geïnitieerd vanuit verenigingen van dorpsbelangen of dorpshuizen) waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds dan kunt voor 1 december 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente Marum. In deze eerste ronde stellen we een bedrag van €100.000,-  beschikbaar. Een tweede ronde volgt in het voorjaar van de 2018 waar de resterende €70.000,- beschikbaar wordt gesteld voor bewonersinitiatieven.

De subsidie is bedoeld voor (groepen) inwoners van de gemeente Marum. Dit hoeft niet perse een rechtspersoon te zijn (in de zin van een stichting of vereniging) als maar duidelijk is dat het initiatief een aantoonbaar draagvlak heeft onder de inwoners van het dorp of de buurt. Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen beroep op de subsidie doen.

Aanvragen en besluitvorming
Aanvragen kunnen via de mail of schriftelijk ingediend worden bij de gemeente Marum t.a.v. het college van burgemeester en wethouders. E-mail adres: gemeente@marum.nl Postadres: Gemeente Marum, postbus 2, 9363 ZG Marum

Op de pagina van de gemeente Marum kan het aanvraagformulier gedownload worden. We verwachten een projectplan, begroting en dekkingsvoorstel van de begroting als bijlagen bij de subsidieaanvraag. Het college van burgemeester en wethouders besluiten over de ingediende aanvragen.

Vragen
Voor vragen over deze subsidie kunt u terecht bij Dieuwke Visser, aanjager dorpsverbindend werken van de gemeente Marum via d.visser@marum.nl, 0594-641333 of 06 15247736.

1 reactie op “Veel geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven

  1. Een keer in de twee jaar organiseren wij een dorpsfeest in nuis/niebert NL het midzomer feest.wij zijn van plan om een dorps barbecue te houden voor alle bewoners en dan met live muziek,wat zou het dan mooi zijn om dit gratis aan te bieden en dat lukt misschien met een bijdrage van de gemeente.wij hopen dat wij hiervoor in aanmerking komen.het volgende midzomerfeest is in 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>