Sinterklaas komt weer naar Nuis-Niebert

LET OP: Dit jaar het feest in de Vrijborg! En vergeten jullie de dorpsvlag niet?
Ook dit jaar wordt Sint en zijn Pieten weer welkom geheten in Nuis en Niebert. We hopen dat hij de storm op zee goed doorkomt. Er drijven al pakjes in de haven van Dokkum en ook het boek ligt in het water… En nu maar hopen dat hij onze nieuwe locatie in de Vrijborg kan vinden… Poster sinterklaas 2017

Nieuws van de ijsvereniging

Nu de dagen weer korter worden is het bestuur van de ijsvereniging druk in de weer om de ijsbaan in Niebert weer winter- en ijsklaar te maken. Afgelopen zomer hebben we tijdens het midzomerfeest van Nuis-Niebert op de tijdelijk onder water gezette ijsbaan ringsteken met kano’s gehouden. Dit was een groot succes en iets dergelijks is zeer zeker voor herhaling vatbaar.

Op donderdag 30 november 2017 hebben we in wegrestaurant “In De Klaver” te Niebert om 20:00 uur weer onze jaarvergadering. De ijsvereniging is een aanbod gedaan om de grond van de ijsbaan te kopen. Dit moet wel op de jaarvergadering door de aanwezige leden en het bestuur worden goedgekeurd. Nadere informatie hierover is op de jaarvergadering beschikbaar. Verder is de normale agenda met verrassing van toepassing.

Op vrijdag 16 december 2017 is er een kerstmarkt op Landgoed Coendersborch te Nuis.
Samen met Plaatselijk Belang heeft de ijsvereniging op deze middag/avond een echte kunstijsbaan voor de jeugd georganiseerd. Het gebruik van schaatsen is bij deze baan inbegrepen. De kerstmarkt is van 16:00 uur tot 21:00 uur.
Mocht u vragen hebben kunt u bellen: 0594-549214.

Het bestuur

Uitslag lampionkeuring 2017

lampionUitslag Niebert, de Wieken
3 t/m 6 jaar : 1. Matthijs Bralts, 2. Stefan Zwartenkot
7 t/m 9 jaar : 1. Melissa Stuit, 2. Jefienna Dijkuizen  
10 t/m 12 jaar : 1. Jariem Dijkhuizen, 2. Mirten Bouwers
 
Uitslag Nuis, ‘t Sterrenpad   
3 t/m 6 jaar : 1. Jaylen Aalders, 2. Julia van der Meulen
7 t/m 9 jaar : 1. Sylvana vd Ven, 2. Daan Feenstra    
10 t/m 12 jaar: 1. Kevin de Boer, 2. Joan Walters
 
De prijzen worden binnenkort bij de prijswinnaars thuisgebracht.

Informatieavond Spek om Spinnen

Informatieavond op 20 november
HSpekOmSpinnenet openluchtspel 2018 van Spek om Spinnen staat alweer bijna voor de deur. Vanaf januari volgend jaar beginnen de repetities De afgelopen tijd is er druk gewerkt aan een nieuw stuk. Dat stuk is inmiddels af. Wil je ook meedoen aan het openluchtspel op 31 mei, 1 en 2 juni 2018? Kom dan langs op de informatieavond op maandag 20 november om 20:00 uur in De Vrijborg in Nuis.

Meedoen betekent niet alleen toneelspelen. Je kan bijvoorbeeld ook meehelpen met het decor of de kleding. Of tijdens een avond achter de bar staan. Kortom; lijkt het jou leuk om deel uit te maken van het openluchtspel? Kom dan langs tijdens de informatieavond.

Terugkijken op een geslaagd museumseizoen

Vrijwilligers museum ‘t Steenhuus kijken terug
Zondag 29 oktober was er de afsluiting van het museumseizoen 2017. Op deze middag kwamen nog aardig wat bezoekers naar het museum. Net als zovelen het afgelopen seizoen waren ook dezen weer vol lof over het museum en z’n collectie betreffende de oude ambachten en de vroegere kleine middenstand. De veelheid aan voorwerpen en uitstallingen doet veel mensen verbaasd staan.

SteenhuusOok de wisselexpositie kreeg veel lovende opmerkingen. De mooi verzorgde en uitgebreide tentoonstelling over de scheepvaart werd met bewondering bekeken.
Wat de activiteiten betreft, ook deze zijn succesvol verlopen. Zo waren er de klootschietwedstrijden, gezamenlijke dag met de Nieberter Molen tijdens de Nationale Molendag, optreden Shantykoor Tolbert, fietstochten (de deelnemers spraken van mooi uitgezette routes) en de jaarlijkse Open Monumentendag. In  het kader van het educatief project kwamen kinderen van de scholen in de gemeente Marum weer naar het museum om te beleven hoe kinderen in vroegere jaren leefden en woonden. In het kader van Oktobermaand Kindermaand was er 21 oktober voor de kinderen een speurtocht door het museum en werden pannenkoekjes gebakken en opgegeten en deden ze spelletjes. Volgens de vrijwilligers en de bezoekers succesvol en dus voor herhaling vatbaar. Een ieder die dit seizoen weer een bijdrage leverde aan museum ‘t Steenhuus : heel veel dank daarvoor!! Vanaf 3 mei 2018 is een ieder weer welkom in MUSEUM ‘T STEENHUUS.

Veel geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven

Maar liefst €175.000,- beschikbaar, wie heeft er een leuk idee?
In juni is bij de dorpenavond in Nuis gesproken over een budget voor leefbaarheidsplannen in de gemeente Marum. In verband met een overschot op de begroting van 2016 is er een bedrag van €300.000,- extra beschikbaar gesteld voor de leefbaarheid in brede zin van het woord.
€200.000,- van dit bedrag is toegekend voor het realiseren van een integraal kindcentrum (IKC) in Marum. In dit IKC zullen O.B.S. de Springplank en C.B.S. de Bron gehuisvest worden. Wellicht sluiten er ook nog andere kind gerelateerde organisaties aan in dit nieuw te bouwen gebouw.De resterende €100.000,- is gereserveerd voor leefbaarheidsprojecten. Naast een bedrag wat al gereserveerd was is er nu €175.000,-  beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Wanneer er initiatieven zijn in uw dorp of omgeving van uw dorp (wel of niet geïnitieerd vanuit verenigingen van dorpsbelangen of dorpshuizen) waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds dan kunt voor 1 december 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente Marum. In deze eerste ronde stellen we een bedrag van €100.000,-  beschikbaar. Een tweede ronde volgt in het voorjaar van de 2018 waar de resterende €70.000,- beschikbaar wordt gesteld voor bewonersinitiatieven.

De subsidie is bedoeld voor (groepen) inwoners van de gemeente Marum. Dit hoeft niet perse een rechtspersoon te zijn (in de zin van een stichting of vereniging) als maar duidelijk is dat het initiatief een aantoonbaar draagvlak heeft onder de inwoners van het dorp of de buurt. Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen beroep op de subsidie doen.

Aanvragen en besluitvorming
Aanvragen kunnen via de mail of schriftelijk ingediend worden bij de gemeente Marum t.a.v. het college van burgemeester en wethouders. E-mail adres: gemeente@marum.nl Postadres: Gemeente Marum, postbus 2, 9363 ZG Marum

Op de pagina van de gemeente Marum kan het aanvraagformulier gedownload worden. We verwachten een projectplan, begroting en dekkingsvoorstel van de begroting als bijlagen bij de subsidieaanvraag. Het college van burgemeester en wethouders besluiten over de ingediende aanvragen.

Vragen
Voor vragen over deze subsidie kunt u terecht bij Dieuwke Visser, aanjager dorpsverbindend werken van de gemeente Marum via d.visser@marum.nl, 0594-641333 of 06 15247736.

Zaterdag 16 december Kerstmarkt in Nuis

Update: De kerstmarkt is vol! Alle 34 kramen bezet!

Muziekvereniging Amicitia en Plaatselijk Belang Nuis-Niebert organiseren samen, net alsKerstmarkt2017 vorig jaar, een Kerstmarkt op Landgoed Coendersborch van Het Groninger Landschap. 

Dankzij de medewerking van Het Groninger Landschap, die het achterterrein van De Coendersborch en de Cultuurkoepel beschikbaar stelt, kan de kerstmarkt net als vorig jaar op deze sfeervolle locatie plaatsvinden.

In de aanloop naar dit gebeuren zullen wij via de kranten op een later tijdstip meer details prijsgeven. U kunt in elk geval al vast in uw agenda noteren dat de kerstmarkt plaatsvindt op zaterdag 16 december tussen 16:00 en 21:00 uur.

Coendersborg ook wekelijks geopend

De Coendersborg opent in het nieuwe seizoen (vanaf mei) elke zondag zijn deuren. Tijdens de openingstijden, van 13:30 tot 17:00 uur, zijn er 2 gCoendersborgastvrouwen/heren aanwezig die, als er behoefte aan is, uitleg geven over de historie van de borg. Er kunnen diverse evenementen worden georganiseerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ellen Bos van het Groninger Landschap. Er wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard is de borg ook tijdens de kerstmarkt op 16 december geopend.

Sinds kort wordt de bovenverdieping van de prachtige locatie (net als het ernaast gelegen Börgbloemke) als erfgoedlogies verhuurd en via de site Buitenleven vakanties kunnen mensen het vakantiehuis reserveren en zich een week of weekend borgheer of dame wanen.

Agenda PB

Om alvast in uw agenda te noteren:
11 november Lampionkeuring van 17.00 tot 19.00 uur in de Wieken en ‘t Sterrenpad.
17 november Spokentocht vanuit de Wieken. Opgave vanaf 1 november.
25 november Intocht Sinterklaas. Het feest is dit jaar in de Vrijborg. (In de Klaver is bezet)
16 december Kerstmarkt bij de Coendersborg van 16.00 tot 21.00 uur.

Nuis krijgt kunstijsbaan!!

Weer of geen weer… het kan vriezen of het kan dooien, maar Nuis krijgt zijn eigen kunstijsbaan! Weliswaar voor één dag, maar hij komt er. ijsbaanPlaatselijk Belang heeft in samenwerking met de ijsvereniging Nuis-Niebert geregeld dat er tijdens de kerstmarkt op zaterdag 16 december een kunststofijsbaan van maar liefst 10×10 meter wordt neergelegd. Hoe tof is dat? ijsbaan 2

2 bestuursleden gezocht voor Plaatselijk Belang Nuis-Niebert

Plaatselijk Belang is nog steeds op zoek naar 2 enthousiaste bestuursleden.

Wat We Doen
Plaatselijk Belang Nuis-NiebertDe vereniging Plaatselijk Belang Nuis-Niebert komt op voor de belangen van de bewoners van de buurdorpen. Daarnaast organiseren wij diverse evenementen zoals het tweejaarlijkse Midzomerfeest, het jaarlijkse Sinterklaasfeest en de lampionnenkeuring tijdens Sint Maarten. Tot onze taken behoren ook het onderhouden van contacten met diverse instanties zoals verenigingen in de dorpen Nuis en Niebert, gemeenteraad Marum, andere dorpsbelangen, Vereniging Groningerdorpen, etc.

Wij zoeken
Twee enthousiaste dorpsbewoners uit Nuis of Niebert die onze vereniging kan ondersteunen met raad en daad. Onze bestuur kenmerkt zich door laagdrempeligheid, enthousiasme, humor en plezier.

Enthousiast?
Word je enthousiast van bovenstaande informatie? Meld je dan als kandidaat. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met één van de huidige bestuursleden.  Kijk hiervoor op www.pb.nuisniebert.nl

Duo maakt vakantieverslag Westerkwartier

Ook Nuis en Niebert werden bezocht en beschreven
Ruim twee weken hebben Heleen van Baalen en Weiko Piebes afgelopen zomer vakantie gevierd in de provincie Groningen, waarbij ze de eerste week het Westerkwartier en de tweede week het Hogeland hebben bezocht. Van deze vakanties maken ze de laatste jaren een reisverslag. Dit jaar heeft het de titel ‘De Ommelanden’ gekregen. Hiervan staat het verslag van de eerste twee dagen -na 1½ maand schrijven- nu online. Het wordt tevens gebruikt voor een geschiedenis (literatuur)onderzoek, waaraan sinds 2011 geschreven wordt.

Deze twee dagen van dit 2017-reisverslag beslaat tot nu ongeveer 25 pagina’s A4 en maakt gebruik van zo’n 110 mini-foto’s die uitvergroot bekeken kunnen worden.

50 kilometer trailrunnen op Terschelling voor het goede doel!

Hardloopster Meike Kuipers uit ons eigen Nuis heeft het gered: 50 kilometer trailrunnen op Terschelling. Ze liep voor een mooi doel: De Waddenvereniging.

50 km trail Meike 1 De training is al maanden geleden begonnen, je hebt haar wellicht wel eens zien lopen, ’s ochtends vroeg langs de weg of zondags in het Coendersbos. Ze heeft er vertrouwen in. Veel (onverhard) getraind in Appelscha, Bakkeveen, maar ook in de Ardennen en op de Veluwe. Trailrunning is een nog vrij onbekend soort hardlopen, waarbij alles ‘off-road’ gebeurd. Dichtbij de natuur, kleinschalig en uitdagend door het onbekende parcours. Ondanks een paar dagen ziekte, heeft ze enorm veel zin om te gaan knallen. Om 10.00 uur start een groep zo’n 125 lopers in West-Terschelling waarna de route langs duinpaadjes, bospaadjes en het strand zal leiden. Alles onverhard, veel zand, klimmen, dalen en met de flinke wind, zoals we die van het eiland allemaal kennen, zal het een pittige loop worden.

Meike was als klein meisje al op het eiland te vinden en is ook nu, op 26 jarige leeftijd nog een paar keer per jaar op de verschillende eilanden te vinden om te rennen, tot rust te komen en t50 km trail Meikee genieten van de prachtige natuur en de zee. Daarom wil zij voor de Waddenvereniging een mooi sponsorbedrag ophalen. Zij zetten zich al jaren in voor bescherming van waddengebied.

Wil jij Meike & de Waddenvereniging helpen?
Steun de Waddenvereniging door te sponsoren. Stort je bijdrage op NL42RABO0300856342 t.n.v. M.Kuipers o.v.v. Waddenvereniging. Meike hoopt een mooi bedrag aan de Waddenvereniging te kunnen overmaken. Je kan de ontwikkelingen volgen via Facebook en Instagram (@meik18). Help jij mee?

Open Monumentendag museum ‘t Steenhuus

Zaterdag 9 september was het de landelijke Open Monumentendag. Voor de gemeente Marum had de Culturele Raad de opening dit jaar in museum ‘t Steenhuus gepland en wel om half 10.
Na enkele inleidende woorden van de voorzitter van de Culturele Raad, de heer Grondsma, was het woord aan wethouder Jan Vos die op een leuke officiële wijze vanaf een oorkonde-rol de openingsrede hield. Hierbij viel veelvuldig het thema van dit jaar ”Boeren, burgers en buitenlui” te horen. Vervolgens vertelde één van de spinnende dames wetenswaardigheden over het spinnen van wol en wat daar zoal bij komt kijken. Hierop volgde een demonstratie spinnen. Het regenachtige weer in de morgen kon niet verhinderen dat er bij de opening toch al aardig wat publiek aanwezig was.
Toen het weer in de middag opklaarde kwamen de mensen van alle kanten om de demonstraties van het spinnen, de schildertechnieken en het werk van de bakker te bekijken. Ook de geur van de vers ambachtelijk gebakken gevulde koeken hielp daarbij mee. Ook de kinderen mochten de bakker helpen koekjes bakken en ze konden de ranja gevende koe melken.
Er was een stand met theaterpoppen, er werd geborduurd, er was graveerwerk te zien, men kon spijkerslaan en pannenkoeken eten. Ook Amicitia kwam dit alles muzikaal opvrolijken en zo hadden de accordeon spelers even pauze. Snoeihout dat een tweede leven kreeg was uitgestald en kon gekocht worden.
De dag is mede door de inzet van de vrijwilligers prima verlopen bij Museum ‘t Steenhuus.
Het museum is nog tot november geopend met dit jaar als extra de wisselexpositie m.b.t  de scheepvaart.

Fit en gezond blijven,  bewegen voor ouderen

Gymnastiek voor 50 plussers
Dat blijven bewegen de gezondheid bevordert is algemeen bekend en in de medische wereld ook bewezen. In Nuis is er iedere dinsdagmorgen van 9:00 – 10:00 uur gymnastiek voor 50 plussers, voor zowel mannen als vrouwen.
Ieder doet naar eigen kunnen, onder deskundige leiding van Aafke Voskes en bovendien is het gezellig en komt men in contact met anderen. Blijf niet thuis zitten maar kom kijken of meedoen. U bent van harte welkom!
Iedere dinsdag, in de Vrijborg in Nuis, van 9.00 tot 10.00 uur. Eventueel inlichtingen bij Aafke Voskes, tel. 644700 (of bij de gymnasten Jan en Jenny de Jong, tel. 549077).

Creatief bezig zijn bij de Crea Club

Tweewekelijks (woensdagochtends) is er de Crea Club in De Vrijborg in Nuis. We beginnen om woensdag 6 september om 9.30 uur en stoppen om 11.30 uur.
creabeaHet doel van deze ochtenden is gezellig samen creatief bezig zijn, het maakt niet uit wat je wilt doen, we helpen en stimuleren elkaar daar waar nodig is. Zo ontstaan er vaak leuke ideeën!
Naast de koffie zijn er geen kosten aan verbonden, ieder neemt zijn eigen materiaal mee. Lijkt je dit leuk? Of wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Lammy Reitsma 0594-549871 of kom anders gezellig even langs om te kijken.

Groetjes en misschien tot ziens? Pia Nijland en Lammy Reitsma.

Exposeren in museum ’t Rieuw in 2018?

Exposanten gezocht voor volgend seizoen
Het museum is voor 2018 op zoek naar mensen die tijdens het museumseizoen 2018 van mei-oktober willen exposeren in het museum. Afhankelijk van uw expositie krijgt u ruimte in het museum en/of enkele vitrines. Heeft u altijd al een leuke hobby/verzameling of iets anders wat u graag wilt tentoonstellen zodat ook andere mRieuwensen hiervan kunnen genieten, neem dan contact op met het museum, tel.0594-632482. Natuurlijk kunt u ook altijd tijdens de openingsuren langs komen om te kijken naar de mogelijkheden (het liefst op donderdagmiddag tussen 13.30-17.00 uur).

Geen goede vangsten bouwvakviswedstrijd

Afgelopen donderdag 24 augustus werd weer de jaarlijkse bouwvakviswedstrijd van wegrestaurant In de Klaver te Niebert georganiseerd. Het was schitterend visweer maar de vangsten waren matig. Ieder001een wilde graag ‘kilo’s’ vangen, maar dat was er die dag niet bij! Van tevoren werd vermeld dat de vissers aan de Stroobosser Trekvaart vaak niet bij de eerste 3 van de eindprijzen komen en daardoor werd er een 3e prijs extra uitgegeven voor de hoogst geplaatste van de Trekvaart… laat nu de Trekvaart de m002eeste vis prijsgeven!! Het is en blijft altijd een gok welke stek men aan het water kiest. Eén groep, die alles had voorbereid om er een gezellige morgen van te maken, kwam bedrogen uit. De barbecue wilde niet opstarten. Sneu!!! Volgend jaar zijn we er weer op de derde donderdag van de bouwvak. Voor alle uitslagen: Lees verder