Kerstmarkt zaterdag 16 december 2017 bij De Coendersborg in Nuis

Muziekvereniging Amicitia en Plaatselijk Belang Nuis-Niebert organiseren samen weer een Kerstmarkt in Nuis. Dankzij de medewerking van Het Groninger Landschap, die het achterterrein van De Coendersborg en de Cultuurkoepel beschikbaar stelt, kan de kerstmarkt net als vorig jaar op deze prachtige, sfeervolle locatie plaatsvinden. De borg is tijdens de kerstmarkt open voor publiek. Maak van de gelegenheid gebruik, want het is zeer de moeite waard.

schaatsenDit jaar komt er zelfs een kunstijsbaan (van 10 x 10 meter). Kinderen kunnen krabbelen, of schaatsen en ouderen zwieren. Dit wordt mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Nuis-Niebert in samenwerking met de IJsvereniging Nuis-Niebert. En natuurlijk hoort daar een koek-en-zopie tent bij. Misschien zorgt de natuur dan nog wel voor sneeuw als aanvulling voor een mooi winters plaatje. En de markt: Er hebben zich al 35 verenigingen en particulieren opgegeven om met een kraam op de kerstmarkt te staan. Hiermee is het terrein vol en de opgave gesloten.

Ook het culturele aspect wordt niet vergeten: net als in voorgaande jaren zijn er optredens.
16:30 uur: Bigband & zo [koepel]
18:15 en 19:00 uur: Zangkoor Jonkersvaart [marktplein]
19:30 uur: Muziekvereniging Amicitia [koepel]

Zaterdag 16 december tussen 16.00 en 21.00 uur. Voor informatie kunt u terecht bij Tita Beerlings van Plaatselijk Belang Nuis-Niebert, 0594-549023 of pb@nuisniebert.nl.

Kerstmarkt2017

Carbidclub Rood-Zwart met Henk Wijngaard keihard de gezelligste!

Het zal u niet zijn ontgaan, Carbidclub Rood-Zwart zal er weer staan!
Samen bouwen we het weer klaar, met Carbidclub Rood-Zwart richting het nieuwe jaar!

RoodZwartOp zondag 31 december vanaf 11:00 uur bent u van harte welkom bij Carbidclub Rood-Zwart schuin tegenover ‘In de Klaver’ te Niebert. Vanaf 14:00 uur is er live muziek met de talenten Zangeres Romana, Jordy Renkema, Rick Folkerts en Zanger Criztiaan. Speciaal bezoek van Ollie alias ‘’Zwarte Jannes’’. Als klap op de carbidbus komen Rene Becker en Henk Wijngaard langs om er een spetterend feest van te maken.

Om eventueel verkeershinder te voorkomen worden de bezoekers gevraagd te parkeren bij Wegrestaurant In de Klaver. Tevens is er gezorgd voor de nodige warme en koude versnaperingen. Wees van harte welkom en kom dit spektakel aanschouwen!

Kerstconcert Rôner Singers in Nuis

“Wát een akoestiek, wát een koor!” kopte een krant over het kerstconcert dat de Rôner Singers vorig jaar in de kerk van Nuis gaf. En het was inderdaad een feestelijke muzikale happening. AIMG_0922_christmas_2017lle reden om dit jaar opnieuw voor de kerk in Nuis te kiezen als locatie voor het kerstconcert.

De Rôner Singers zijn er natuurlijk op gebrand om zich weer van hun beste kant te laten zien en horen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt en dat heeft een zeer gevarieerd programma opgeleverd. Een sfeervolle mix van traditionele en moderne kerstliederen uit allerlei landen, veel swingende gospels en een aantal verrassende nieuwe liedjes en arrangementen. Alleen komen luisteren mag natuurlijk ook, maar het publiek zal zeker de gelegenheid krijgen mee te zingen met het koor. Samen zingen maakt blij, is gezond en zorgt voor saamhorigheid. Misschien wel de beste manier om alvast in kerststemming te komen. Harry de Geeter begeleidt het koor op de piano en de muzikale leiding en de presentatie zijn in handen van dirigent Sim Noordhof.

Het concert is op zondag 17 december. Het concert beginnen om 15.00 uur. De kerk is open om 14.30 uur. Voor de kerstconcerten bestaat altijd veel belangstelling dus is het goed om vroegtijdig te reserveren. Dat kan telefonisch (050 503 36 03) of per e-mail: reserveren@ronersingers.nl. De entree bedraagt € 10,- incl. koffie/thee.

Niebertermolen “Uitgelicht”

Combineer dit uitje met de kerstmarkt!
De decembermaand geeft altijd gezelligheid wanneer er lichtjes in het donker branden en er mensen bij elkaar komen. Het molenteam wil graag voor de vierde keer een steentje  bijdragen aan deze gezelligheid door te gaan “avond- malen”. Hoewel we de oliebollen- en poffert mixen niet vergeten, malen we bij voldoende wind veevoer.

MolenlantaarnGewoon genieten van het uitzicht in het donker en de molen “by night” binnen zien kan natuurlijk ook. Deze unieke kans is er op zaterdag 16 december. Voor diegenen die niet graag naar boven klimmen; er is een film over de molen op de begane grond te zien. U bent hartelijk welkom bij ons vanaf 14.00 tot 20.00 uur. (goed te combineren met de kerstmarkt in Nuis achter de Coendersborg).

Voor de Niebertermolen wordt 2018 een bijzonder jaar. Het bovenste deel van de Nieberter molen is dan al 200 jaren oud. Iets waar we wel nog wat meer uitleg en aandacht aan gaan geven het komende jaar. In het nieuwe jaar kunnen jonge bezoekers vanaf twaalf jaar een heus JEUGDMOLENAARS diploma halen voor de Niebertermolen.

Wij hopen u deze maand nog op een zaterdagmiddag van 14:00-17:00 uur en op 16 december zelfs tot 20:00 uur te mogen begroeten in de molen aan de Molenweg 62 in Niebert

Kerstconcert kerk Niebert

kerstconcertDinsdag 19 december organiseert muziekvereniging Amicitia een sfeervol kerstconcert in de kerk van Niebert. U kunt deze avond meezingen met en luisteren naar Amicitia. Tevens kunt u luisteren naar het zangkoor Jonkersvaart en zal er ‘in het Westerkwartiers’ een kerstverhaal verteld worden.  Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Bestuursleden gezocht voor Landbouw- en streekmuseum ‘t Rieuw

Museum ‘t Rieuw is een landbouw- en streekmuseum gevestigd op het landgoed Coendersborg in Nuis. De collectie bestaat uit gereedschappen, werktuigen en gebruiksvoorwerpen die tot in de jaren 60 van de 20e eeuw werden gebruikt, zoRieuwwel in het boerenbedrijf als in de huishouding. Verder zijn er een smederij en een timmerwerkplaats ingericht. Behalve de permanente collectie hebben we jaarlijks een thema-expositie. In de zomerperiode organiseren we extra activiteiten, zoals fietstochten, dag voor old-timer tractoren, dag voor oude ambachten etc.

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en samen met de vrijwilligers beheren we dit landbouw- en streekmuseum. Om dit alles in goede banen te kunnen blijven leiden zijn wij op zoek naar twee bestuursleden. U komt in een vrijwilligersorganisatie met een prettige en vriendelijke werksfeer.

Heeft u interesse om met ons dit mooie museum te beheren of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met mevr. F. Zwart, tel. 0594-515467.

Uitslag lampionkeuring 2017

lampionUitslag Niebert, de Wieken
3 t/m 6 jaar : 1. Matthijs Bralts, 2. Stefan Zwartenkot
7 t/m 9 jaar : 1. Melissa Stuit, 2. Jefienna Dijkuizen  
10 t/m 12 jaar : 1. Jariem Dijkhuizen, 2. Mirten Bouwers
 
Uitslag Nuis, ‘t Sterrenpad   
3 t/m 6 jaar : 1. Jaylen Aalders, 2. Julia van der Meulen
7 t/m 9 jaar : 1. Sylvana vd Ven, 2. Daan Feenstra    
10 t/m 12 jaar: 1. Kevin de Boer, 2. Joan Walters
 
De prijzen worden binnenkort bij de prijswinnaars thuisgebracht.

Terugkijken op een geslaagd museumseizoen

Vrijwilligers museum ‘t Steenhuus kijken terug
Zondag 29 oktober was er de afsluiting van het museumseizoen 2017. Op deze middag kwamen nog aardig wat bezoekers naar het museum. Net als zovelen het afgelopen seizoen waren ook dezen weer vol lof over het museum en z’n collectie betreffende de oude ambachten en de vroegere kleine middenstand. De veelheid aan voorwerpen en uitstallingen doet veel mensen verbaasd staan.

SteenhuusOok de wisselexpositie kreeg veel lovende opmerkingen. De mooi verzorgde en uitgebreide tentoonstelling over de scheepvaart werd met bewondering bekeken.
Wat de activiteiten betreft, ook deze zijn succesvol verlopen. Zo waren er de klootschietwedstrijden, gezamenlijke dag met de Nieberter Molen tijdens de Nationale Molendag, optreden Shantykoor Tolbert, fietstochten (de deelnemers spraken van mooi uitgezette routes) en de jaarlijkse Open Monumentendag. In  het kader van het educatief project kwamen kinderen van de scholen in de gemeente Marum weer naar het museum om te beleven hoe kinderen in vroegere jaren leefden en woonden. In het kader van Oktobermaand Kindermaand was er 21 oktober voor de kinderen een speurtocht door het museum en werden pannenkoekjes gebakken en opgegeten en deden ze spelletjes. Volgens de vrijwilligers en de bezoekers succesvol en dus voor herhaling vatbaar. Een ieder die dit seizoen weer een bijdrage leverde aan museum ‘t Steenhuus : heel veel dank daarvoor!! Vanaf 3 mei 2018 is een ieder weer welkom in MUSEUM ‘T STEENHUUS.

Veel geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven

Maar liefst €175.000,- beschikbaar, wie heeft er een leuk idee?
In juni is bij de dorpenavond in Nuis gesproken over een budget voor leefbaarheidsplannen in de gemeente Marum. In verband met een overschot op de begroting van 2016 is er een bedrag van €300.000,- extra beschikbaar gesteld voor de leefbaarheid in brede zin van het woord.
€200.000,- van dit bedrag is toegekend voor het realiseren van een integraal kindcentrum (IKC) in Marum. In dit IKC zullen O.B.S. de Springplank en C.B.S. de Bron gehuisvest worden. Wellicht sluiten er ook nog andere kind gerelateerde organisaties aan in dit nieuw te bouwen gebouw.De resterende €100.000,- is gereserveerd voor leefbaarheidsprojecten. Naast een bedrag wat al gereserveerd was is er nu €175.000,-  beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Wanneer er initiatieven zijn in uw dorp of omgeving van uw dorp (wel of niet geïnitieerd vanuit verenigingen van dorpsbelangen of dorpshuizen) waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds dan kunt voor 1 december 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente Marum. In deze eerste ronde stellen we een bedrag van €100.000,-  beschikbaar. Een tweede ronde volgt in het voorjaar van de 2018 waar de resterende €70.000,- beschikbaar wordt gesteld voor bewonersinitiatieven.

De subsidie is bedoeld voor (groepen) inwoners van de gemeente Marum. Dit hoeft niet perse een rechtspersoon te zijn (in de zin van een stichting of vereniging) als maar duidelijk is dat het initiatief een aantoonbaar draagvlak heeft onder de inwoners van het dorp of de buurt. Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen beroep op de subsidie doen.

Aanvragen en besluitvorming
Aanvragen kunnen via de mail of schriftelijk ingediend worden bij de gemeente Marum t.a.v. het college van burgemeester en wethouders. E-mail adres: gemeente@marum.nl Postadres: Gemeente Marum, postbus 2, 9363 ZG Marum

Op de pagina van de gemeente Marum kan het aanvraagformulier gedownload worden. We verwachten een projectplan, begroting en dekkingsvoorstel van de begroting als bijlagen bij de subsidieaanvraag. Het college van burgemeester en wethouders besluiten over de ingediende aanvragen.

Vragen
Voor vragen over deze subsidie kunt u terecht bij Dieuwke Visser, aanjager dorpsverbindend werken van de gemeente Marum via d.visser@marum.nl, 0594-641333 of 06 15247736.

Coendersborg ook wekelijks geopend

De Coendersborg opent in het nieuwe seizoen (vanaf mei) elke zondag zijn deuren. Tijdens de openingstijden, van 13:30 tot 17:00 uur, zijn er 2 gCoendersborgastvrouwen/heren aanwezig die, als er behoefte aan is, uitleg geven over de historie van de borg. Er kunnen diverse evenementen worden georganiseerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ellen Bos van het Groninger Landschap. Er wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard is de borg ook tijdens de kerstmarkt op 16 december geopend.

Sinds kort wordt de bovenverdieping van de prachtige locatie (net als het ernaast gelegen Börgbloemke) als erfgoedlogies verhuurd en via de site Buitenleven vakanties kunnen mensen het vakantiehuis reserveren en zich een week of weekend borgheer of dame wanen.

Nuis krijgt kunstijsbaan!!

Weer of geen weer… het kan vriezen of het kan dooien, maar Nuis krijgt zijn eigen kunstijsbaan! Weliswaar voor één dag, maar hij komt er. ijsbaanPlaatselijk Belang heeft in samenwerking met de ijsvereniging Nuis-Niebert geregeld dat er tijdens de kerstmarkt op zaterdag 16 december een kunststofijsbaan van maar liefst 10×10 meter wordt neergelegd. Hoe tof is dat? ijsbaan 2

2 bestuursleden gezocht voor Plaatselijk Belang Nuis-Niebert

Plaatselijk Belang is nog steeds op zoek naar 2 enthousiaste bestuursleden.

Wat We Doen
Plaatselijk Belang Nuis-NiebertDe vereniging Plaatselijk Belang Nuis-Niebert komt op voor de belangen van de bewoners van de buurdorpen. Daarnaast organiseren wij diverse evenementen zoals het tweejaarlijkse Midzomerfeest, het jaarlijkse Sinterklaasfeest en de lampionnenkeuring tijdens Sint Maarten. Tot onze taken behoren ook het onderhouden van contacten met diverse instanties zoals verenigingen in de dorpen Nuis en Niebert, gemeenteraad Marum, andere dorpsbelangen, Vereniging Groningerdorpen, etc.

Wij zoeken
Twee enthousiaste dorpsbewoners uit Nuis of Niebert die onze vereniging kan ondersteunen met raad en daad. Onze bestuur kenmerkt zich door laagdrempeligheid, enthousiasme, humor en plezier.

Enthousiast?
Word je enthousiast van bovenstaande informatie? Meld je dan als kandidaat. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met één van de huidige bestuursleden.  Kijk hiervoor op www.pb.nuisniebert.nl

Duo maakt vakantieverslag Westerkwartier

Ook Nuis en Niebert werden bezocht en beschreven
Ruim twee weken hebben Heleen van Baalen en Weiko Piebes afgelopen zomer vakantie gevierd in de provincie Groningen, waarbij ze de eerste week het Westerkwartier en de tweede week het Hogeland hebben bezocht. Van deze vakanties maken ze de laatste jaren een reisverslag. Dit jaar heeft het de titel ‘De Ommelanden’ gekregen. Hiervan staat het verslag van de eerste twee dagen -na 1½ maand schrijven- nu online. Het wordt tevens gebruikt voor een geschiedenis (literatuur)onderzoek, waaraan sinds 2011 geschreven wordt.

Deze twee dagen van dit 2017-reisverslag beslaat tot nu ongeveer 25 pagina’s A4 en maakt gebruik van zo’n 110 mini-foto’s die uitvergroot bekeken kunnen worden.

50 kilometer trailrunnen op Terschelling voor het goede doel!

Hardloopster Meike Kuipers uit ons eigen Nuis heeft het gered: 50 kilometer trailrunnen op Terschelling. Ze liep voor een mooi doel: De Waddenvereniging.

50 km trail Meike 1 De training is al maanden geleden begonnen, je hebt haar wellicht wel eens zien lopen, ’s ochtends vroeg langs de weg of zondags in het Coendersbos. Ze heeft er vertrouwen in. Veel (onverhard) getraind in Appelscha, Bakkeveen, maar ook in de Ardennen en op de Veluwe. Trailrunning is een nog vrij onbekend soort hardlopen, waarbij alles ‘off-road’ gebeurd. Dichtbij de natuur, kleinschalig en uitdagend door het onbekende parcours. Ondanks een paar dagen ziekte, heeft ze enorm veel zin om te gaan knallen. Om 10.00 uur start een groep zo’n 125 lopers in West-Terschelling waarna de route langs duinpaadjes, bospaadjes en het strand zal leiden. Alles onverhard, veel zand, klimmen, dalen en met de flinke wind, zoals we die van het eiland allemaal kennen, zal het een pittige loop worden.

Meike was als klein meisje al op het eiland te vinden en is ook nu, op 26 jarige leeftijd nog een paar keer per jaar op de verschillende eilanden te vinden om te rennen, tot rust te komen en t50 km trail Meikee genieten van de prachtige natuur en de zee. Daarom wil zij voor de Waddenvereniging een mooi sponsorbedrag ophalen. Zij zetten zich al jaren in voor bescherming van waddengebied.

Wil jij Meike & de Waddenvereniging helpen?
Steun de Waddenvereniging door te sponsoren. Stort je bijdrage op NL42RABO0300856342 t.n.v. M.Kuipers o.v.v. Waddenvereniging. Meike hoopt een mooi bedrag aan de Waddenvereniging te kunnen overmaken. Je kan de ontwikkelingen volgen via Facebook en Instagram (@meik18). Help jij mee?

Open Monumentendag museum ‘t Steenhuus

Zaterdag 9 september was het de landelijke Open Monumentendag. Voor de gemeente Marum had de Culturele Raad de opening dit jaar in museum ‘t Steenhuus gepland en wel om half 10.
Na enkele inleidende woorden van de voorzitter van de Culturele Raad, de heer Grondsma, was het woord aan wethouder Jan Vos die op een leuke officiële wijze vanaf een oorkonde-rol de openingsrede hield. Hierbij viel veelvuldig het thema van dit jaar ”Boeren, burgers en buitenlui” te horen. Vervolgens vertelde één van de spinnende dames wetenswaardigheden over het spinnen van wol en wat daar zoal bij komt kijken. Hierop volgde een demonstratie spinnen. Het regenachtige weer in de morgen kon niet verhinderen dat er bij de opening toch al aardig wat publiek aanwezig was.
Toen het weer in de middag opklaarde kwamen de mensen van alle kanten om de demonstraties van het spinnen, de schildertechnieken en het werk van de bakker te bekijken. Ook de geur van de vers ambachtelijk gebakken gevulde koeken hielp daarbij mee. Ook de kinderen mochten de bakker helpen koekjes bakken en ze konden de ranja gevende koe melken.
Er was een stand met theaterpoppen, er werd geborduurd, er was graveerwerk te zien, men kon spijkerslaan en pannenkoeken eten. Ook Amicitia kwam dit alles muzikaal opvrolijken en zo hadden de accordeon spelers even pauze. Snoeihout dat een tweede leven kreeg was uitgestald en kon gekocht worden.
De dag is mede door de inzet van de vrijwilligers prima verlopen bij Museum ‘t Steenhuus.
Het museum is nog tot november geopend met dit jaar als extra de wisselexpositie m.b.t  de scheepvaart.