Winterconcert Tous les Oiseaux d’Europe in de kerk van Nuis

20050302nuis03Op vrijdagavond 16 december om 20.00 uur verzorgt de Groningse vocal group Tous les Oiseaux d’Europe een sfeervol winterconcert in de Kerk van Nuis. Met eigen repertoire èn voor de gelegenheid een aantal kerst- en winterliedjes. Dtous-les-oiseaux-deuropee entree bedraagt  €12,- (jeugd tot 12 jaar €6,-). Een bij het seizoen passende consumptie is bij de prijs inbegrepen. Het adres van de kerk is Nieuweweg 29 te Nuis. Kaarten reserveren kan via reserveren@tlode.nl. Meer over de vocal group op website www.tlode.nl.

Kerstconcert Rôner Singers in Nuis

Zondag 18 december in kerk Nuis
Ook dit jaar geven de Rôner Singers weer een aantal kerstconcerten. Wederom is gekozen voor de Jacobskerk in Roderwolde als locatie en uiteraard – traditiegetrouw – ook voor de kerk van Nuis. Beide eeuwenoude kerken staan bekend om hun geweldige akoestiek.
singersOnmiddellijk na de vakantie is het koor onder leiding van dirigent Sim Noordhof hard gaan repeteren voor de kerstconcerten. Artistiek is de lat heel hoog gelegd en dat was mogelijk omdat de partijverhoudingen uitstekend in evenwicht zijn. Het resultaat mag er dan ook wezen. Voor de vaste bezoekers zal de verrassing groot zijn wat het programma betreft. Het omvat behalve klassieke kerstliederen ook gospels, swingende Amerikaanse kerstsongs en een aantal splinternieuwe liederen. Er wordt gezongen in het Latijn, Engels, Duits, Nederlands en in het Gronings. Kortom, van hele serieuze liederen tot liederen waarbij het publiek uit volle borst mee kan zingen en een prima gelegenheid om alvast in kerststemming te komen. Op dit moment zet het koor nog alle zeilen bij om het uiterste uit zichzelf te halen. Naast onze eigen vaste pianist Harry de Geeter verleent op uitnodiging van het koor ook violiste Els Verhey haar medewerking aan de concerten.
Het concert in Nuis is op zondag 18 december en begint om 15.00 uur. De kerk is open om 14.30 uur. Wetende dat voor de kerstconcerten altijd veel belangstelling bestaat is het goed om vroegtijdig te reserveren. Dat kan telefonisch (050 503 36 03) of per e-mail (reserveren@ronersingers.nl). De entree bedraagt € 10,- incl. koffie/thee.

Foto’s Sinterklaasfeest

Wat was het weer gezellig tijdens de Sinterklaasintocht met al die vrolijke dorpsvlaggen en bij het feest in In de Klaver. Leuk dat er weer zoveel mensen langs de kant van de weg stonden en aanwezig waren bij het feest! Klik op onderstaande foto voor het complete fotoalbum! Groeten Plaatselijk Belang Nuis-Niebert.

Uitslag lampionnenkeuring 2016

Er kwamen weer veel kinderen naar de lampionnenkeuring in de Wieken in Niebert en bij ‘t Sterrenpad in Nuis. Hieronder de uitslag. De prijswinnaars krijgen binnenkort hun prijs thuisbezorgd.

Uitslag Niebert De Wieken
3lampion t/m 6 jaar:        1. Thirza Schoenmaker.    2. Leon de Vries.
7 t/m 9 jaar:        1. Percilla Middel.             2. Abe Bijzitter.
10 t/m 12 jaar:   1. Roos van Opbergen.     2. Jorrit Witteveen

Uitslag Nuis ‘t Sterrenpad
3 t/m 6 jaar:       1.Rinse Westerhof.           2. Sjors Buursma.
7 t/m 9 jaar :      1. Julian Karfilil.                2. Elise de Boer.
10 t/m 12 jaar:   1. Jarno Boonstra.            2. Astrid Rotgers

Oproep van museum ‘t Steenhuus

Museum ‘t Steenhuus is op zoek naar een nieuwe wisselexpositie voor het seizoen  2017. Wie heeft daar iets voor of weet iemand die iets leuks of bijzonders heeft verzameld? Het museum is daar naar op zoek om volgend jaar tentoon te stellen vanaf mei t/m oktober.Steenhuus Graag komt het museum in contact met mensen die zelf iets hebben of ideeën hebben of iemand kennen die iets heeft wat mooi zou zijn om eens aan het publiek te tonen.
Graag contact opnemen via tel. 0594-549077 (Jan de Jong) of per email: jdejo16@gmail.com.

Jaarvergadering IJsvereniging Nuis-Niebert

Nu de wintertijd weer is ingegaan en de dagen korter worden, is de tijd voor het bestuur van de IJsvereniging weer gekomen om de ijsbaan te Niebert weer winterklaar te maken. Op dit moment is het nodige opruim- en snoeiwerk al weer gedaan.
Ook de palen zijn al geplaatst.
Maar voor we kunnen schaatsen is er eerst weer de jaarvergadering van de vereniging.
Deze wordt gehouden op woensdag 7 december 2016 in “De Vrijborg” te Nuis.
Aanvang van de vergadering om 20:00 uur: daarna sluiting van de presentielijst.
Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.
We rekenen er deze winter toch op, dat we weer eens voldoende op natuurijs kunnen schaatsen, zodat jong en oud(er)  weer het nodige schaatsplezier beleven.
Het bestuur van de IJsvereniging Nuis-Niebert.

Glasvezel in het Westerkwartier!!

Ons aller Westerkwartier krijgt zijn eigen glasvezelnetwerk! Razendsnel en betrouwbaar internet, tv en telefoon. Niet gecontroleerd door een groot commercieel bedrijf, maar glasvezelontwikkeld en beheerd door Glasvezelwk.nl en aangelegd door ondernemers uit de regio.

Stand van zaken
Een aantal ambassadeurs zijn de afgelopen maanden hard bezig geweest in het Zuidelijk Westerkwartier om u te informeren over hun plannen. Ook hebben ze gepeild hoe de belangstelling is om mee te doen. Nou, die is groot!  Zo’n 1.350 belangstellenden in het Zuidelijk Westerkwartier en circa 1.450 in het gehele Westerkwartier. Genoeg om vol enthousiasme met de plannen door te gaan. De verwachting is dat men de 2.000 in het Zuidelijk Westerkwartier zal passeren.

Wanneer ligt ons glasvezelnetwerk er? 
Op grond van het huidige aantal aanmeldingen gaat men aan de slag. De inschatting is dat in het vierde kwartaal van 2017 gestart zal worden met de aanleg.

De provincie en haar € 40 miljoen-regeling
Samen met andere glasvezelinitiatieven in de provincie deEd MeN een poging om invloed te hebben op de concept-regeling van de Provincie, omdat deze ongunstig is voor burgerinitiatieven zoals dIe VAN GLASVEZELWK. Dat is niet gelukt. Toch onderzoekT MEN op dit moment of MeN gebruik kAN GAAn maken van die provinciale regeling. Ondertussen gaaT MEN enthousiast verder op het ingeslagen pad: een glasvezelnetwerk realiseren dat op termijn HET gezamenlijk eigendom wordt en waar MEN zelf de baas over IS. En waar iedereen in ons Westerkwartier die dat wil glasvezel krijgt, zonder uitzondering. MEN wil onafhankelijk van grote marktpartijen en van de overheid zijn EN IS eigen marktpartij. Daarvoor zal binnenkort een coöperatie worden opgericht.

Nog niet aangemeld als belangstellende? Wat kunt u doen?
Zegt het voort: Samen glasvezel! Sluit u nu aan via www.glasvezelwk.nl. Doe mee!

Oprichten werkgroep parkeerproblemen bij ’t Sterrenpad

Nog bewoners Boersree en Oudeweg gezocht
Plaatselijk Belang Nuis-NiebertOp woensdag 1 juni 2016 is door ’t Sterrenpad een bijeenkomst georganiseerd waarin Wim Huiting zijn plannen heeft toegelicht met betrekking tot de parkeerproblemen en de onveilige verkeerssituatie rondom de school. Bij deze voorlichtingsavond waren de bewoners van Offeringalaan, Nieuweweg, Oudeweg en Boersree, de gemeente en Plaatselijk Belang Nuis-Niebert uitgenodigd. cropped-IMG_8757.jpgTijdens deze avond werd duidelijk dat de omvang van de parkeerproblematiek niet goed genoeg was onderzocht. In overleg met de gemeente Marum en Plaatselijk Belang Nuis-Niebert is besloten dat het verstandig is om een werkgroep in te gaan richten.

De werkgroep zal de onderstaande samenstelling krijgen:

  • 1 lid vanuit de Gemeente Marum
  • 1 lid vanuit het Bestuurslid van ’t Sterrenpad
  • 1 bewoner(s) per straat. Het gaat over de Offeringalaan, Nieuweweg, Oudeweg en Boersree. Voor de Nieuweweg en Oudeweg gaat het alleen om die bewoners die in de directe omgeving van ’t Sterrenpad wonen.
  • 1 lid vanuit Plaatselijk Belang Nuis-Niebert

Wat gaat de werkgroep doen:

  • Het goed definiëren van de problemen rondom het parkeren bij ’t Sterrenpad
  • Zicht krijgen op de omvang van het probleem
  • Uitwerken van oplossingen
  • Opstellen van een advies

Graag zouden wij voor 1 november van jullie willen weten wie zitting wil nemen in de werkgroep. Voor vragen kun u contact opnemen met Wout Postma, tel 06-10336779 of mail pbnuisniebert@gmail.com

Met vriendelijk groet, Plaatselijk Belang Nuis-Niebert

Een moestuin voor ieder basisschoolkind

Grond beschikbaar gesteld door Dijkzand en Groninger Landschap
Gisteravond heeft ‘Moestuinen voor de basisschool’ een JURYPRIJS ontvangen van het Pioniers voor de Regio initiatief van de Rabobank; +2.500 euro!!

Het Groninger Landschap heeft grond beschikbaar gesteld bij de Coendersborg (hoe gaaf is dat) waar de onder- en middenbouw de klassentuinen kan beginnen. De firma Dijkzand heeft grond beschikbaar gesteld waar iedere bovenbouw leerling zijn / haar eigen m2 moestuin zal krijgen, super!!

Met behulp van de vele initiatieven van de leerlingen is een fors bedrag binnengehaald met de crowdfundingsactie, ruim 2.000 euro !! Enorm bedankt allemaal. Helaas was het niet voldoende om het bedrag via de pioniersactie te verdubbelen, maar met de juryprijs is een start van het project op Brede School ‘t Sterrenpad voor volgend groeiseizoen verzekerd!!

EINDSTAND na de crowdfundingscampagne: € 4.555,- !!!


Eén van de ouders van ‘t Sterrenpad is bezig met een project om moestuinen te realiseren voor ‘t Sterrenpad. Kinderen zelf laten ervaren, zien en proeven hoe een zaadje dat je zelf Sterrenpadin de grond stopt en verzorgt uitgroeit tot iets wat je kan eten. Ze worden hierin begeleid door oudere vrijwilligers met een klein sociaal netwerk, die het leuk vinden hun kennis op het gebied van moestuinieren over te brengen op de jongste generatie.
https://pioniersvoorderegio.nl/nl/projects/moestuinen-voor-de-basisschool.

Bezoek aan de biovergister van de familie vd Veen in Niebert

Op 17 september organiseerde PB een rondleiding op het bedrijf van Johannes van der Veen in Niebert. Naast het melkveebedrijf heeft hij een biovergister op zijn erf staan. Een groep van 15 personen had zich aangemeld voor de rondleiding. Na de ontvangst met koffie mochten we eerst een kijkje nemen in de stallen bij de melkkoeien en kalfjes. vdveenEr wordt gemolken met een melkrobot. De koeien slapen op watermatrassen wat ons erg comfortabel  leek voor de dieren. Daarna was de biovergister aan de beurt. We hebben onze ogen uitgekeken. De biovergister is een enorm groot soort bassin waar biologisch afval ingaat. Dit wordt op gezette tijden geroerd en aangevuld met in onze ogen van alles. Afgekeurd fruit, groente, groenafval, mest en nog veel meer. We konden een kijkje in de biovergister nemen door een soort patrijspoort boven in de vergister. Volgens de dames in het gezelschap leek het op een pan kokende erwtensoep. Op deze manier wordt er biogas opgewekt wat vervolgens via een leidingen systeem bij een machinekamer komt waar van het gas elektriciteit wordt opgewekt. Deze vergister wekt een hoeveelheid stroom op waar ruim 1000 gezinnen op kunnen draaien. Alle personen die bij de rondleiding aanwezig waren het er allemaal over eens dat er bij een biovergister meer komt kijken dan dat wij allemaal gedacht hadden. Het was voor ons allemaal een leuke en zeer leerzame middag. PB wil de familie van der Veen bij deze nogmaals bedanken voor de rondleiding!!

Gedicht over het NAD in Nuis

In het depot van Nuis

potWe waren vandaag in Nuis
in het depot vol vroeger
we zagen er een pot
zo groot als mijn vader

Ook waren er duizend
kleine potten uit de grond
van Groningen, Friesland en Drenthe

De archeoloog vertelde
dat ze in de bodem keken
voor er nieuwe huizen
werden gebouwd

De potten van aarde uit Nuis
werden gemaakt door huisvrouwen
en mannen uit de oertijd en later

Soms waren ze incompleet
maar de scherven die ontbraken
maakten ze na in Nuis

Lola & Arjen Boswijk
14 oktober 2016

Aanmelding Kerstmarkt 2016

Kerstmarkt1Eerste standhouders bekend; nu al 29 standhouders (stand 18 okt.)
Ondanks dat we nog met zomerse temperaturen te maken hebben, zijn de besturen van Plaatselijk Belang én muziekvereniging Amicitia al weer bezig met de organisatie van de kerstmarkt die dit jaar op 17 december wordt gehouden. Wil je ook meedoen? Dat kan. Er is ruimte voor zo’n 35 kramen en de eerste aanmeldingen zijn alweer binnen. Kijk gauw op www.kerstmarkt.nuisniebert.nl en doe mee!!

Garageverkoop Nuis-Niebert

garageverkoopMaar liefst 33 bewoners deden mee met de garageverkoop Nuis-Niebert (en randje Marum en Boerakker;-) afgelopen zaterdag 24 september. De verkoop werd georganiseerd door Plaatselijk Belang Nuis-Niebert. De verkopers waren over het algemeen tevreden over de aanloop én de verkoop, die vooral ‘s ochtends plaatsvond. Eén en ander heeft toch waarschijnlijk te maken met de optocht die ‘s middags in Roden werd georganiseerd. Volgend jaar weer???

Open Monumentendag bij ‘t Steenhuus drukbezocht

De Open Monumentendag bij Museum ‘t Steenhuus was een groot succes. Dit mede door het prachtige weer en de inzet van de vrijwilligers.Ook de aanwezige ambachtslieden hebben hun beste beentje voorgezet en hebben hun werk met enthousiasme

gedemonstreerd. Zo kreeg bakker Noordhof hulp van de kinderen bij het koekjesbakken en het proeven van het resultaat. De gevulde koeken gingen als zoete broodjes over de toonbank. Het tentoongestelde Maastrichts aardewerk werd bewonderd en er kon ook van gekocht worden. Oude schildertechnieken, o.a. marmeren, werden gedemonstreerd in de schilderafdeling. Men kon het oude gebruik van “koekhakken” uit proberen. Er waren demonstraties met glas-in-lood werk en met tiffany; waarvan ook voorwerpen te koop waren. Een houtdraaier vertoonde zijn vaardigheden en maakte prachtige dingen uit hout. Ook de blikkunstenaar maakte van o.a. gebruikte frisdrankflesjes de leukste dingen. De aanwezige imker vertelde over het houden van bijen en wat daar zoal bij kwam kijken en had natuurlijk ook honing te koop. Er was zelfs een portrettekenaar waar een aantal mensen zich door heeft laten tekenen. De jeugd kon zich vermaken met diverse spelletjes zoals b.v. hoepelen en steltenlopen. Amicitia gaf een bijzonder leuk optreden en verder was er de hele dag gezellige accordeonmuziek. Van het vele publiek kwamen dan ook heel veel positieve reacties over al die activiteiten en over het museum en natuurlijk de prachtige omgeving waar dit alles plaats vond.

Meer dan 700 vrienden op Facebook!

PB Nuis-Niebert heeft meer dan 700 vrienden!!
Steeds meer mensen worden vriend van PB NuisNiebert op Facebook. Leuk om te zien dat zoveel mensen via dit medium op de hoogte willen blijven van de mededelingen, ontwikkelingen, acties e.d. die in onze dorpen plaatsvinden!

Word ook lid van onze Facebookpagina en blijf direct op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Nuis-Niebert. Ga snel naar: https://www.facebook.com/PBNuisNiebert

Je kunt ook zelf een bericht van NuisNiebert.nl liken. Onder elk bericht zie je de zgn. Facebook-knop. Verschijnt er een bericht dat je leuk vindt, klik dan op ‘Vind ik leuk’. Je kunt er daarna ook nog voor kiezen om het bericht te delen via jouw eigen Facebook-pagina (klik dan vervolgens ‘Op Facebook plaatsen’).

Vind je NuisNiebert.nl leuk en wil je helpen om deze site te promoten? Graag! Klik dan op de button aan de rechterkant (‘Vind ons leuk op Facebook’). We hopen op deze manier nog meer bezoekers naar NuisNiebert.nl te trekken. Doe je mee?

Heb je geen Facebook account maar wil je via de e-mail op de hoogte worden gehouden wanneer er nieuwe berichten op NuisNiebert.nl verschijnen. Meld je dan hier aan en je wordt opgenomen in de verzendlijst.

Crea Club begint weer…

Op woensdag 14 september starten we weer met de Crea Club in De Vrijborg in Nuis. We beginnen om 9.30 uur en stoppen om 11.30 uur en het is één keer in de twee weken.
creabeaHet doel van deze ochtenden is gezellig samen creatief bezig zijn, het maakt niet uit wat je wilt doen, we helpen en stimuleren elkaar daar waar nodig is. Zo ontstaan er vaak leuke ideeën!
Naast de koffie zijn er geen kosten aan verbonden, ieder neemt zijn eigen materiaal mee. Lijkt je dit leuk? Of wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Lammy Reitsma 0594-549871 of kom anders gezellig even langs om te kijken.

Groetjes en misschien tot 14 september. Pia Nijland en Lammy Reitsma.